chứng chỉ flyers

FLYERS LÀ CHỨNG CHỈ GÌ VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA FLYERS

Thi chứng chỉ quốc tế Flyers để làm gì? Flyers hướng tới học sinh tiểu học và trung học cơ sở và được thiết kế nhằm tạo cho các em sự tự tin để nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Anh. Đây là kỳ thi cao nhất trong số ba kỳ thi của Cambridge English: […]

NHỮNG LỢI ÍCH KHI TRẺ CÓ CHỨNG CHỈ STARTERS, MOVERS AND FLYERS

Các chứng chỉ Starers, Movers và Flyers là các chứng chỉ quốc tế từ Cambridge- tổ chức Anh ngữ được công nhận toàn cầu. Trẻ có các chứng chỉ này, đồng nghĩa với việc trẻ có kiến thức nền tảng chắc chắn về Tiếng anh, yếu tố cần thiết để trẻ biến tiếng anh trở thành phản xạ và nói chuẩn ngôn ngữ này trong tương lai.

Chuyển lên trên

0789124124