CHỨNG CHỈ PET VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

PET là kỳ thi cấp độ thứ nhì trong các kỳ thi tiếng Anh dành cho người nói các thứ tiếng khác là ngôn ngữ chính của Cambridge.
Kỳ thi này ở trình độ sơ cấp, tức là cấp độ B1 theo Bảng đánh giá chung của Hội đồng châu Âu dành cho ngôn ngữ hiện đại. PET xác nhận khả năng viết và nói để ứng phó trong giao tiếp đời sống hằng ngày.
PET dành cho ai? PET được thiết kế dành cho thí sinh có kỹ năng tiếng Anh đủ sử dụng cho các mục đích thực tế, bao gồm làm việc, học tập, giao tiếp xã hội. Kỳ thi xác nhận kỹ năng ngôn ngữ cần có để ứng xử trong các tình huống có thể tiên đoán trước, đọc các bài khóa, các bài báo đơn giản, viết thư từ cá nhân đơn giản hoặc ghi chú trong các cuộc họp.
PET bao gồm bốn kỹ năng – Đọc, Viết, Nghe, Nói, đồng thời đánh giá ngữ pháp và từ vựng, sử dụng tài liệu từ đời sống thực tế. Do đó, kỳ thi cung cấp chứng cứ cho các kỹ năng thông dụng, có đủ khả năng thực tế cho công việc văn phòng, thư ký và quản lý trong nhiều ngành nghề, ví dụ như du lịch – Nơi có yêu cầu sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong giao tiếp.

 

PHẦN THI ĐỌC VÀ VIẾT – READING AND WRITING
Thời lượng: 1 tiếng 30 phút.
Chia làm 2 phần: Đọc (5 phần 35 câu hỏi) và Viết (3 phần 7 câu hỏi)
Trọng số điểm 50%
Phần Đọc:
Phần 1 (5 câu hỏi): Có 5 đoạn văn ngắn (mẩu ghi chú, tin nhắn, nhãn mác,..). và mỗi đoạn văn có 3 câu mô tả. Bạn phải chọn đáp án A, B hoặc C ứng với mô tả phù hợp với đoạn văn đó. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 2 (5 câu hỏi): Có 5 đoạn mô tả ngắn về 5 người và 8 đoạn văn ngắn (A-H). Nối đoạn mô tả người với đoạn văn ngắn tương ứng. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 3 (10 câu hỏi): 1 bài đọc dài và 10 câu hỏi. Chọn Đúng/Sai cho mỗi câu hỏi dựa trên thông tin bài đọc. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 4 (5 câu hỏi): 1 bài đọc dài và 5 câu hỏi. Chọn đáp A, B, C. D để trả lời câu hỏi dựa trên thông tin bài đọc. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 5 (10 câu hỏi): 1 đoạn văn có 10 ô trống. Chọn đáp án A, B, C, D để điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong đoạn văn. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần Viết:
Phần 1 (5 câu hỏi) 5 câu hỏi có cùng chủ đề. Mỗi câu hỏi là một cặp câu. Trong đó có 1 câu đầy đủ và 1 câu sẽ thiếu vài chữ. Hoàn thành câu thứ 2 với ý nghĩa tương đương câu thứ nhất. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 2 (1 câu hỏi): Viết một mẩu tin ngắn (email, bưu thiếp, ghi chú,..) bạn cần phải viết 35-45 từ. Hướng dẫn ở đề bài sẽ cho bạn biết bạn phải viết cho ai và viết về vấn đề gì. Điểm tối đa của phần này là 5 điểm.
Phần 3 (1 câu hỏi): Chọn 1 trong 2 đề bài, viết một bức thư không trang trọng (informal letter) hoặc một câu chuyện, bạn cần phải viết 100 từ. Điểm tối đa của phần này là 15 điểm.

PHẦN NGHE – LISTENING
Thời lượng: 36 phút (bao gồm 6 phút chép đáp án sang phiếu trả lời)
Gồm 4 phần, 25 câu hỏi.
Điểm trọng số 25%
Phần 1 (7 câu hỏi): Bạn sẽ được nghe 7 đoạn hội thoại ngắn. Chọn các đáp án A, B, C ứng theo bức tranh phù hợp để trả lời câu hỏi. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 2 (6 câu hỏi): Bạn sẽ được nghe 1 bài ngeh dài hơn (1 cuộc đối thoại hay 1 đoạn độc thoại) Chọn các đáp án A, B, C để trả lời 6 câu hỏi. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 3 (6 câu hỏi): Nghe 1 đoạn độc thoại và điền  thông tin còn thiếu vào 6 ô trống của một ghi chú tóm tắt nội dung bài nghe. Mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phần 4 (6 câu hỏi): Nghe 1 đoạn đối thoại dài và quyết định xem 6 câu hỏi là  Đúng/Sai. Mỗi câu đúng được 1 điểm.

PHẦN THI NÓI – SPEAKING
Thời lượng: 10-12 phút
Gồm 4 phần
Trọng số điểm 25%
Bạn sẽ thi cùng một thí sinh khác và có 2 giám khảo. Chỉ có 1 giám khảo trực tiếp nói với bạn. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi và yêu cầu bạn nói với bạn cùng thi.
Phần 1 (2-3 phút):  Nói với giám khảo. Giới thiệu và trả lời những thông tin về bản thân bạn như trải nghiệm trong quá khứ, học tập, công việc, sở thích, kế hoạch tương lai.
Phần 2 (2-3 phút): Nói với bạn cùng thi.Giám khảo sẽ cho 2 bạn vài tấm ảnh và mô tả tình huống liên quan đến những tấm ảnh đó, bạn sẽ phải thảo luận với bạn cùng thi và quyết định lựa chọn giải quyết tình huống đó.
Phần 3 (3 phút): Giám khảo sẽ phát một tấm hình có màu và thí sinh phải nói về bức hình đó. Phần thi này bạn sẽ nói với giám khảo.
Phần 4 (3 điểm): Nói với bạn thi cùng. Thảo luận sâu hơn về chủ đề liên quan ở phần 3, thường sẽ nói về quan điểm thích/không thích, kinh nghiệm, thói quen,…
Điểm thi được đánh giá dựa trên toàn bộ phần thi Nói của bạn, không đánh giá theo từng phần thi. Giáo khảo chấm điểm cho phần thi của cá nhân, không so sánh bạn với bạn cùng thi.

(TH)

CHỨNG CHỈ PET VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 − 8 =

Chuyển lên trên

0789124124